Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.dokonale-vlasy.cz

Obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele e-shopu), kterým je firma DOKONALÉ VLASY CZ s.r.o., IČ:04116381, DIČ: CZ04116381 se sídlem v Českém Těšíně, ulice Jablunkovská 100, PSČ 737 01 na straně jedné a kupujícím /zákazníkem/ na straně druhé.

Odesláním závazné objednávky – kupní smlouvy kupující potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.  Obchodní podmínky a reklamační řád jsou uveřejněny v našem e-shopu a jsou přístupné k řádnému prostudování před uzavřením a odesláním závazné objednávky – kupní smlouvy. Reklamační protokol je ke stažení v sekci „dokumenty ke stažení“. Obchodní podmínky a reklamační protokol je možné si kdykoliv vytisknout.

Objednávka zboží

Objednávku zboží lze uskutečnit on-line nepřetržitě 24hod. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel.čísle: 775 585 708 v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 8-17 hod.  Objednávkový formulář musí být vyplněn pravdivě s veškerými požadovanými údaji. Kupující – podnikatel, uvede ve své objednávce IČ a DIČ (pokud je plátcem DPH). Elektronická objednávka simuluje kupní smlouvu a jejím předmětem je pouze zboží uvedené v objednávce. K uzavření kupní smlouvy dochází objednáním zboží. Zaplacením a převzetím zboží přechází vlastnická práva z prodávajícího na kupujícího. Kupující je přesně informován o konečné ceně již před odesláním závazné objednávky.

Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách včetně 21%DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné. Balné neúčtujeme. Změna cen je vyhrazena. V případě změny ceny je platná cena uvedena na objednávce. 

Potvrzená objednávka, faktura nebo účtenka slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování, zejména při nákupu el. zboží.

Objednávku lze také uskutečnit mailem na info@dokonalevlasy.cz nebo telefonicky na tel. čísle 775 585 708 . Tyto objednávky musí také obsahovat veškeré údaje potřebné k jejímu vyřízení (jméno, příjmení, celá adresa vč. PSČ, kontaktní tel. číslo, přesná specifikace zboží a počet kusů).

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná zboží a poté nepřevezme a nezaplatí.

Prodávající je oprávněn rovněž odmítnout objednávku zboží, které již nebude dále prodávat, či objednávku, kterou nebude moci kapacitně v požadovaném termínu pokrýt.

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.dokonale-vlasy.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující tímto výslovně souhlasí s užitím osobních údajů výlučně pro účely internetového obchodu. Provozovatelem internetového obchodu www.dokonale-vlasy.cz  je fyzická osoba Vladimír Bešenei, IČ: 74856774.

Storno objednávky

Objednávku lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání zboží, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží ještě nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava vlasových pramenů, bělení vlasů, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

Potvrzení objednávky

Nejpozději do 48hod. bude objednávka potvrzena na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás telefonicky na čísle 775 585 708 v pracovních dnech od 8 do 17 hod. nebo mailem na info@dokonalevlasy.cz

Platba zboží a jeho zaslání

Zboží je možné platit dobírkou nebo hotově při osobním odběru. Při platbě dobírkou účtuje prodávající poštovné ve výši 99,-Kč PPL. Zboží je expedováno v rozmezí od 1 - 21 pracovních dní, pokud není uvedeno při potvrzení objednávky jinak. Zboží je zasíláno prostřednictvím PPL. Všechny zásilky jsou pojištěné. Na požádání zákazníka zboží zašleme přednostně prostřednictvím služby EMS, kterou provozuje Česká pošta. Cena EMS je 190,-Kč. Na vyžádání zákazníkem zasíláme vlasy také vlakem prostřednictvím Českých drah, cena za dopravu je 220 Kč. U zásilek na Slovensko a ostatních zemí EU požadujeme platbu předem na účet, cena poštovného činí 380,- Kč + bankovní poplatek za příchozí platbu ze zahraničí. U prodeje přístroje Extendmagic vyžadujeme platbu předem na účet u všech nakupujících.

Převzetí zásilky

Při přebírání zboží doporučujeme zásilku řádně zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zásilky. Případnou škodu neprodleně reklamujte u doručovatele – České pošty nebo PPL, ČD. Fa DOKONALÉ VLASY CZ s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě. Zboží je rovněž možné převzít osobně na naší provozovně: ul. Jablunkovská 100, Český Těšín, po předešlé telefonické dohodě.


Vrácení zboží

Toto ustanovení se týká pouze objednaného zboží prostřednictvím e-shopu a následně zaslaného prostřednictvím PPL nebo České pošty, ČD nebo bylo převzato osobně v provozovně prodávajícího.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v plném znění umožní provozovatel zákazníkovi odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zásilky bez uvedení důvodu (§ 1829). Odstoupení od smlouvy je možné zaslat dopisem nebo mailem ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Zboží je zákazník povinen odeslat doporučeně na adresu uvedenou v kontaktech nejpozději do 14 dnů od odstoupení smlouvy. Při vrácení poškozeného nebo částečného spotřebování zboží  je zákazník povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 2991 nahradit v penězích /formou započtení na prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž zákazníkovi vyplacena ve snížené hodnotě/. Doporučujeme doložit kopii účtenky. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku - takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání. Zboží zaslané k vrácení v zákonné lhůtě, doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží.

Prameny připravené ma techniku extendmagic, microring, belargo a dále vlasy barvené, melírované nebo zpracované  dle přiloženého vzorku zaslaného zákazníkem - se připravují vždy pro konkrétního zákazníka a jedná se o zpracování vlasů na zakázku.  Na tyto zpracované vlasy - vyrobené na zakázku - se nevztahuje 14 denní lhůta na možnost odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Peníze za zboží ,včetně poštovného, budou vráceny zpět na adresu nebo na číslo účtu kupujícího, v souladu se zákonem,  nejpozději  do 14 dnů.

Výměna zboží

Na základě telefonické nebo e-mailové dohody je možná výměna zboží. Zboží na výměnu musí být řádně zabaleno a zasláno doporučeně na adresu uvedenou v kontaktech. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující. Zboží, které chce zákazník vyměnit, nesmí být použito a musí být zasláno k výměně v původním obalu. Zboží zaslané k výměně doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy. Zboží zaslané k výměně dobírkou nebude přijato.

Nedodržení – porušení kupní smlouvy

Dojde-li ze strany zákazníka ke zrušení objednávky zboží po jeho odeslání nebo se na zrušení objednávky s prodávajícím nedohodne jinak, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady /příprava vlasových pramenů, úprava vlasových pramenů, barvení nebo bělení vlasových pramenů, úhrada poštovného doručovací společnosti/.

Každá objednávka uskutečněná kupujícím je dle těchto obchodních podmínek závazná. Neodebrání zásilky nemá vliv na závaznost objednávky.  Nepřevzetí zásilky zaslané na dobírku v úložní době, je považováno za porušení kupní smlouvy a prodávající je oprávněn vymáhat po zákazníkovi smluvní pokutu - storno poplatek ve výši 350,- Kč za každou jednotlivou zásilku. Zákazníkovi bude vystavena faktura k úhradě smluvní pokuty - storno poplatku se splatností 14 dní. V této lhůtě může zákazník kontaktovat prodávajícího a požádat o opětovné doručení zboží. Kupní cena zboží bude v tomto případě navýšena o částku 200 Kč, jakožto smluvní pokuta. Zákazník je povinen zboží uhradit dopředu složenkou nebo převodem na účet prodávajícího. Odesláním objednávky kupující potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a se smluvní pokutou výše uvedenou.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem nebo výrobek používají k výkonu podnikání. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem, platným v ČR. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností, která se projevuje opotřebením v důsledku běžného, obvyklého užívání.
§ 2167 obč. zákoníku.

Lidské vlasy jsou jedinečným přírodním produktem. Prodávané vlasy určené k prodloužení již nejsou vyživovány přirozeně pokožkou a postupem času se vysušují. Tento proces není vadou výrobku. Poškození lidských vlasů je nevratné a není možné uplatnit reklamaci na vlasech, které byly dále upraveny – zpracování na různé techniky prodloužení, odbarvení, barvení, trvalá, stříhání atd..

Vlasy prodávané na gramy ve volném copu obsahují různé délky vlasů. Vlasy se prodávají nezpracované, různé délky vlasů v copu nejsou vadou výrobku, proto jsou nezpracované vlasy cenově zohledněny oproti vlasům zpracovaným.

Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Před jakýmkoliv úkonem na vlasech učených k prodloužení doporučujeme odbornou konzultaci s kadeřníkem. Jakoukoliv úpravu a použití vlasových přípravků doporučujeme nejdříve vyzkoušet na malém množství vlasů a seznámit se s jejich účinkem.

Lidské vlasy dodáváme ve standardní kvalitě vlastní danému typu a druhu vlasů. Vlasy jsou specifickým produktem a jejich vlastnosti se mohou provedením různých úkonů měnit – mytí, barvení atd.  Natáčením, trvalením, žehlením vlasů může dojít ke ztrátě původního tvaru vlasů. Vlasy se mohou vlnit, točit, ztratit lesk, ztratit původní vlnu atd. Takovéto chování vlasů není vadou výrobku. Odbarvené blond vlasy se mohou po umytí zvlnit.

Opotřebení vlasů denním nošením či jiným vlivem není vadou výrobku. Vyčesávaní vlasů je běžným procesem a není vadou výrobku.

Vlasy dodávané v blond odstínech jsou upravené do požadovaného odstínu. Další barvení a odbarvení musí být provedeno velmi šetrně. Blond vlasy nelze trvalit. Vlasy vyžadují potřebnou výživu, aby nedocházelo k jejich vysoušení a lámavosti.

Veškeré vlasy určené k prodloužení potřebují dostatečnou péči a výživu, zejména vlasy odbarvené do světlých odstínů. Prodloužené vlasy se nesmí česat mokré.


Reklamace zboží

Reklamace budou vyřízeny v co nejkratším termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace, tedy převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Lhůta 30 dnů zahrnuje vyřízení reklamace včetně odstranění vady v případě, že reklamace bude oprávněná. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po uplatnění reklamace. V této lhůtě musí být zboží připraveno pro kupujícího u prodávajícího. Prodávající nemá obecně povinnost spotřebitele o vyřízení reklamace informovat. Je na kupujícím, aby se o stavu reklamace informoval.  Při uplatnění reklamace nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech. Veškeré podmínky reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním zboží nebo jeho nesprávným skladováním.

Postup reklamace:

Reklamované zboží zašlete na adresu uvedenou v kontaktech. Zboží doporučujeme řádně zabalit a zaslat doporučeně. Ke zboží přiložte nejlépe kopii účtenky o zaplacení. V reklamačním dopise uveďte, co reklamujete.

Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.

Zboží  doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna obchodních podmínek je účinná okamžikem zveřejnění a vztahuje se na objednávky učiněné po tomto datu. Právní vztahy se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Použití obchodních zvyklostí se vylučuje.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Odpovědnost za obsah webu

Informace uvedené na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové či technické nepřesnosti. Prodávající si také vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a neručíme za věcnou správnost jejich obsahu.


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

JavaScript musí být povolen